Leversjukdom hos katter – behandla så fort som möjligt

Minskad aptit, slöhet och gulfärgning runt ögonen är möjliga symtom på denna sjukdom, så ju tidigare du begär en veterinärundersökning, desto bättre.

Generellt sett har leversjukdom hos katter inte riktigt några stadier: den registreras som ett lindrigt, måttligt eller allvarligt fall. Det som är förbryllande är att symptomen ofta är subtila och ospecifika.

En tidig diagnos av leversjukdom hos katter är avgörande för att behandlingen ska kunna påbörjas direkt.

Orsaker till leversjukdom hos katter

Levern är katalysatorn för många processer som håller ditt kattdjur friskt, bland annat blodkoagulering, avgiftning, livsmedelsmetabolism och gallproduktion. Om leverskador uppstår på något sätt är leversjukdom följden.

Leversjukdom kan vara primär, ett problem med levern i sig, eller sekundär, vilket innebär att leverskadan är sekundär till en annan sjukdomsprocess.

Exempel på primära leversjukdomar är:

  • Kolangit, som är en inflammation i både levern och gallsystemet. Detta tillstånd, tillsammans med hepatisk lipidos (även känd som fettleversjukdom hos katter), står för kanske två tredjedelar av alla leversjukdomar hos katter som behandlas på en typisk kattklinik eller djursjukhus.
  • Infektiösa hepatopatier från källor som virussjukdomen infektiös peritonit och toxoplasmos, ett annat parasitärt tillstånd.
  • Hepatisk cancer.
  • Toxiner som påverkar levern, t.ex. de som finns i vissa krukväxter, inklusive sagopalmer.

Sekundära leversjukdomar inkluderar hepatisk lipidos och hepatopati till följd av hypertyreoidism. Levershunt, ett medfött problem med blodflödet till levern, kan också förekomma hos katter, men är vanligare hos hundar. Kattdiabetes kan också orsaka leverkomplikationer.

Tecken och symtom på katters leversjukdom

Minns du att vi sa att leversjukdom ibland är svår att upptäcka hos en kattunge? Det beror på att de bästa varningssymptomen, de som hjälper dig och din veterinär att påbörja behandlingen direkt, är vanliga även för andra sjukdomar, t.ex. njursjukdom eller vestibulär sjukdom.

Om du märker något av följande är det dock dags att åka till veterinärkliniken:

  • Minskad aptit
  • Slöhet
  • Kräkningar
  • Viktminskning

På grund av att de är så subtila är det ofta så att kattföräldrarna inte känner igen symptomen på katters leversjukdom förrän sent i sjukdomsförloppet.

Gulsot är ett annat tecken på sjukdomen som visar sig som en gul färg på huden, tandköttet och de vita delarna av ögonen. Den varierar från subtil och nästan persiko-orange i färgen till ljusgul. Även om detta kan tyckas vara ett uppenbart symtom, kan det också missas av ägare i hemmet på grund av den låga, ofta varma belysningen i bostäderna.

Allvarlig leversjukdom hos katter kan visa sig med kräkningar och fullständig anorexi (ingen aptit alls) senare under sjukdomsförloppet. Vissa djurägare rapporterar om gallfärgade (ljusgrön-gula) kräkningar i avancerade fall.

Hur man behandlar leversjukdom hos katter

När du tar in din kattunge för en undersökning kommer veterinären troligen att vilja göra blodprov och även ett ultraljud för att bekräfta leversjukdom.

Blodprov visar vanligtvis förhöjda leverenzymer i viss omfattning och ibland förhöjt bilirubin (ett pigment i blodet och gallan) samt förhöjda vita blodkroppar och förändringar i de röda blodkropparnas form (så kallad poikilocytos). Ett ultraljud i buken kan visa en stor, rundad eller liten, krympt lever, levermassor, blockering av gallgången (inklusive stenar) eller milda förändringar i leverns struktur.

Röntgenbilder av buken kan visa en stor lever eller levermassa, men ultraljud är mycket känsligare.

Baserat på diagnosen kan din veterinär först inrikta behandlingen på den underliggande orsaken. Behandling av hypertyreoidism, till exempel. När en katt har hepatisk lipidos beror det ofta på att den inte äter, så behandlingen baseras på aptitstimulerande medel, läkemedel mot illamående och ibland smärtlindring, särskilt om det finns samtidig pankreatit.

Om ditt husdjur lider av ett primärt leversyndrom kan behandlingsplanen omfatta antibiotika, leverskyddande kosttillskott och receptbelagd ursodiol, som ökar gallflödet. Blockeringar och shuntar behandlas bäst med kirurgi.

Hemkurer för leversjukdom hos katter börjar vanligtvis med omedelbar klinisk behandling, följt av de kosttillskott och den stödjande vård som din veterinär rekommenderar inom ramen för en bredare vård. I lindriga eller måttliga återhämtningssituationer är till exempel rätt näring och utfodring avgörande för att återfå hälsan. Proteinrika, kaloririka, balanserade måltider i små men täta intervaller.

Behandling i hemmet kan sättas in för milt drabbade katter, men ägarna bör vara beredda på flera behandlingar per dag och eventuellt en matningssond.

Vad kan katter med leversjukdom förvänta sig?

Även om levern kan regenerera i milda eller till och med måttliga fall och återfå normal funktion, beror prognosen för din pälsvän på hur tidigt problemet upptäcks och när behandlingen sätts in.

Tyvärr upptäcks många av dessa fall inte förrän katten är mycket sjuk. De kräver ofta sjukhusvård i flera dagar med kraftig rehydrering, näringsstöd och mediciner. Prognosen i dessa situationer varierar från fall till fall, särskilt om det finns underliggande eller samtidiga tillstånd.

Leversjukdomar hos katter är svåra att beskriva eftersom symtomen ofta är subtila och orsakerna till sjukdomen är så varierande. Den viktigaste slutsatsen för alla kattägare är att de ska hålla ett vakande öga på sin katt för att se om den har förändrad aptit, aktivitet och kroppsvikt. Ta din katt till en veterinär omedelbart så att sjukdomen kan fastställas snabbt. Och förbered dig på en lång och ibland dyr behandlingsplan.

error: Innehållet är skyddat
Sök