Varför kuttrar min katt som en duva?

Redan i unga år får vi lära oss att katter helt enkelt säger ”mjau”. Men som alla som har en katt vet kan våra kattvänner säga så mycket mer och gör det också.

Tyvärr betyder det inte att vi alltid vet vad de försöker kommunicera, och om din katt kuttrar som en duva kan du känna dig särskilt förbryllad.

”Om katter kunde sms:a dig tillbaka skulle de inte göra det.”

Hur katter kommunicerar

Även om det här skämtet innehåller en liten bit av sanning, är katter i verkligheten inte snåla med kommunikation.

Katter använder fyra olika sätt att kommunicera:

Visuellt: innefattar kroppshållning, ögonkontakt, svans-, öron- och huvudposition.

Taktilt: innefattar gnidning mot andra, putsning och näsrörelse (en form av hälsning).

Olfaktoriskt: Inkluderar markering med urin och avföring.

Auditivt: Alla katternas vokaliseringar, t.ex. spinnande och väsande.

Katternas vokaliseringar som låter som duvkuttrande hör alltså till den otroligt omfattande auditiva kategorin.

I en genomgång av den tillgängliga litteraturen från 2019 fann man beskrivningar av 21 olika kattvokaliseringar och antog att det faktiska antalet är ännu större.

Det noterades också att huskattens vokala repertoar är mer utvecklad och komplex än hos något annat rovdjur.

Orsaker till varför din katt låter som en duva

När och varför trillrar katter? Enlig experter finns det två huvudorsaker bakom denna livliga vokalisering:

1. Den är glad

Om din katts kuttrande låter vänligt och inbjudande är det för att den förmodligen är det! Katter kuttrar när de hälsar på varandra eller sin ägare.

2. Den vill ha uppmärksamhet

Det finns en stor chans att du omedvetet har lärt din katt att kuttra genom att ge den positiv respons. Katten har lärt sig att det är ett effektivt sätt för en katt att få sin ägares uppmärksamhet.

När din katt väl har din uppmärksamhet är det troligare att den får det den verkligen vill ha av dig (t.ex. klappning, mat, lek), vilket bara förstärker det kuttrande beteendet.

Kuttrar alla katter?

Alla katter med normal struphuvudfunktion har förmågan att kuttra. Vissa katter kuttrar dock mer än andra och volymen kan variera.

Sammanfattning

Om du aldrig har hört din katt kuttra är ingen anledning till oro. Men nästa gång du hälsar på din katt, matar den eller leker med den, lyssna efter det. Du har troligen bara inte lagt märke till det ännu.

error: Innehållet är skyddat
Sök