Hur bra minne har en katt? Allt du behöver veta

Frågan om hur länge en katt kan komma ihåg saker är mycket mer komplex än du kanske tror. Själva minnet är ett fascinerande begrepp att utforska. Och det leder oss till en intressant debatt om katter och minne. Vad minns en katt om… ja, om vad som helst?

Katter verkar komma ihåg vissa saker under lång tid och glömma andra saker omedelbart. Låt oss ta en titt på hur lång tid en katts minne är, och längs vägen lära oss lite om hur minnet fungerar i allmänhet.

Guldfiskmyten

Ett snabbt sidospår: Minns du när folk brukade säga att guldfiskar bara har fem sekunders minne? Det populära vetenskapsprogrammet Mythbusters visade faktiskt att det påståendet var alldeles för förenklat. Fiskar som upplevde att mat placerades på en viss plats i ett akvarium visste exakt var de skulle hitta den igen när de senare testades.

Memorering av detta slag anses vara en typ av minne. Och en katt upplever förmodligen betydligt mer mental aktivitet än en fisk.

Typer av minne

De mest intelligenta kattraserna (enligt vissa) verkar alla vara kända för sina utmärkta minnen. Men minnet omfattar en hel rad mentala funktioner och reaktioner. Vi börjar med att kortfattat nämna några typer av minne som forskare har definierat.

Sensoriskt minne – ett minne som varar under en mycket kort tid.

Korttidsminne – ett minne som är tillfälligt och används under en kort tidsperiod, som att snabbt memorera hur en kund ser ut när du noterar deras beställning av hämtmat.

Arbetsminne – tekniskt sett liknar det korttidsminnet, men skiljer sig huvudsakligen åt eftersom informationen i minnet används för att manipulera en aktivitet. I en mänsklig diskussion hjälper arbetsminnet någon att komma ihåg vad som redan har nämnts, för att undvika upprepningar.

Långtidsminnet – information som är lagrad för långsiktigt återkallande, t.ex. namn, detaljer om händelser och fakta.

Kattungar och deras minnesförmåga

Tiden som kattunge är i många avseenden avgörande för utveckling av specifika färdigheter. I de flesta fall förvärvas dessa genom att observera vuxna eller andra katter eller genom kamplekar och stimulerande leksaker. Vad de lär sig är faktiskt en form av minne – eller rättare sagt, dessa lärdomar är outplånligt inpräglade i minnet.

Det finns också ett djupt sensoriskt minne som spelar in. Om en kattunge inte har någon mänsklig kontakt under de första 6-8 veckorna är det inte troligt att den senare i livet kommer att ha lätt att interagera med en människa. Den kommer antagligen att ha svårt att lita på människor, vilket kan förklara varför vildkatter ofta är mycket skygga och inte särskilt vänskapliga.

Äldre katter

Katter är ungefär som människor när det gäller deras mentala förmågor när de blir äldre. Det verkar som om de förlorar en del av sina funktioner när de blir äldre. Deras förmåga att minnas påverkas också på grund av denna försämring av den kognitiva förmågan.

Mycket av detta har att göra med förlusten av hjärnceller. Även om det finns mycket få djupgående studier i ämnet verkar det som om korttidsminnet påverkas mer än långtidsminnet hos åldrande katter. Det betyder att de fortfarande kommer att känna igen dig (förmodligen) men att de kommer att ha svårt att komma ihåg mindre viktiga förändringar i sin miljö, till exempel.

Korttidsminne

Korttidsminnet och arbetsminnet är de viktigaste delarna av minnet som används i det dagliga livet. För det mesta använder en katt detta minne för att navigera i sin omgivning. Studier tyder på att en katts arbetsminne är ganska bra och lagrar användbar information i ungefär 16 timmar.

I praktiken innebär det att om en katt möter något eller någon för första gången är det troligt att den kommer ihåg det i minst 16 timmar. Vissa studier visade upp till 24 timmar.

En spännande aspekt av denna memorering är hur minnet förvärvas. Det tycks vara effektivare när minnet är relaterat till fysisk rörelse. Det innebär att en katt kommer att minnas objektet något bättre om den rör sig mot eller runt det eller till och med interagerar med det.

Om en katt bara ser ett föremål eller en person och inte interagerar med det är det mindre troligt att den kommer ihåg det några minuter eller timmar senare.

Fyra typer av minne

Studier tyder på att vissa katter kan minnas vissa typer av information efter tio år eller mer! I vissa fall verkar minnet ha varit livslångt.

Denna förmåga beror på flera olika faktorer – till exempel hälsa, förhållanden under vilka den är uppfödd osv. Kattens ålder kan, precis som hos människor, också vara en faktor. På samma sätt påverkar det kattens allmänna välbefinnande om den upplevt dålig hälsa och näring över tid. Detta kan bland annat omfatta korrekt hjärnutveckling och kognitiva problem.

Långtidsminnet delas upp i några kategorier för att särskilja de olika typerna av information som lagras.

1. Implicit minne

Implicit minne avser hur en katt minns tekniker för hygien eller för att förfölja ett byte. När de väl har lärt sig tycks dessa minnen bli permanent förankrade och återkallas instinktivt.

2. Explicit minne

Återkallande av explicita minnen verkar vara mer avsiktligt. Och det är detta som de flesta människor ofta tänker på när de talar om en katts minne. Några exempel är att känna igen en bekant person eller att komma ihåg hur man återvänder hem efter en dags vandring.

Oavsett vilken typ av minne det handlar om verkar det som om en katt är mer benägen att minnas något som de upplevde antingen var specifikt bra eller dåligt. Händelser som inte huvudsakligen berör katten själv verkar inte lagras i minnet.

Av denna anledning är det svårt att sätta en definitiv siffra på en katts långtidsminne. Det vi kan säga är att en katt kanske kommer ihåg dig efter lång tid om din senaste interaktion med den var bra… eller om den var dålig. Chansen är stor att om en katt inte gillar dig kommer den ihåg något du gjorde som förolämpade den.

3. Visuellt minne

Det visuella minnet är kopplat till det explicita minnet på något sätt. Det har visat sig att vissa katter känner igen sina ägares ansikten. De verkar dock inte vara benägna att visa detta lika mycket som till exempel hundar.

När en katt inte interagerar direkt med ett objekt varar det visuella minne runt en minut.

4. Rumsminne

Katter har en anmärkningsvärd förmåga att komma ihåg miljöer och hur de ska röra sig i dem. Du kanske märker hur din katt alltid klättrar upp i sitt klösträd på ett visst sätt eller använder en viss väg. Samma princip gäller när din katt går genom huset och direkt till sin favoritvattenskål eller läckra kattmat.

Vad är en katt mer benägen att komma ihåg? 4 saker

Vi har redan fastställt att katter är mer benägna att komma ihåg något eller någon de har interagerat med, särskilt om det var en trevlig eller obehaglig upplevelse. Med detta i åtanke, nedan följer några saker som forskare har funnit att katter minns bättre än andra.

1. Ägare

Ja, den goda nyheten är att din katt kommer ihåg dig. Dessutom är det så att ju mer tid du tillbringar med kissen, desto troligare är det att den vill umgås med dig i gengäld. Till och med putsning med en härlig borste räknas som tid.

Med tiden lagras du i din katts långtidsminne. Om du skulle resa bort en tid är det troligt att din katt glatt kommer att känna igen dig när du kommer tillbaka. Den kommer bara att visa det något mindre entusiastiskt än en golden retriever.

På samma sätt, om du har en kattvakt som då och då kommer in och matar den kommer katten troligen att börja minnas den personen för de positiva stunderna. Det gäller särskilt om de tar sig tid att leka med den.

2. Andra katter

Katter använder doft och syn och slickar varandra för att bekanta sig med varandra. Katter som föds från samma kull tycks komma ihåg varandra även långt efter att de skilts åt.

Även när de introduceras till andra katter kommer de att minnas dem med tiden, förutsatt att de tillbringar mycket tid tillsammans. Man tror att detta är en instinktiv form av igenkännande som härstammar från tiden i naturen.

3. Trauma och dåliga erfarenheter

Vissa katter uppvisar specifika beteenden som tyder på att de kan ha upplevt ett trauma eller en dålig erfarenhet av något slag. Av denna anledning kan katter med beteendeproblem drabbas av hyperångest när de konfronteras med till synes ofarliga situationer.

En katt kanske undviker vissa personer, föremål eller reagerar på hundar som skäller i grannhuset. Dessa utlösare kan återspegla något som hände för flera år sedan. Allt detta är relaterat till kattens minne i samband med personen eller föremålet.

4. Platser

Katter som går runt i grannskapet på sina territoriella rundor kommer troligen att minnas var hemmet är. På samma sätt kommer de att minnas var maten och den säkra platsen finns. Deras förmåga att komma ihåg platser som dessa är relativt obestridd.

Saknar en katt mig när jag är borta?

Kattägaren hävdar gärna att deras katt saknar dem. I själva verket är det svårt att säga det med säkerhet. Även om en katt definitivt känner igen dig är frågan om den saknar dig när du är borta mer komplicerad.

För det första verkar katter inte öppet visa samma beteende som hundar när ägaren är borta. Vissa kattraser lider av separationsångest, men om det är specifikt relaterat till en viss person är osäkert.

Det är värt att notera att katter faktiskt kan bli deprimerade. Orsakerna och resultaten till detta är dock lite annorlunda än hos människor.

Som de flesta kattägare kan vittna om hälsar katterna på dig när du kommer tillbaka. Har de saknat dig? Vem vet? Vad vi vet är att de ibland verkar vara upprörda över att du lämnade dem från början. I slutändan spelar det ingen roll. Några minuters lek och ömhet kommer troligen snart att vinna över din katt igen.

Katter och minnesförlust

Tyvärr drabbas vissa katter, särskilt äldre, av en viss minnesförlust genom ett tillstånd som kallas kognitiv dysfunktion. Detta resulterar i en allmän försämring av förmågan och innebär ofta att det krävs mer vård för katten. Följande symtom är vanliga vid tillståndet:

  • Mållösa eller meningslösa aktiviteter
  • Tydliga beteendeförändringar
  • Felaktigt sömnmönster
  • Förvirring
  • Överdrivet ”pratande”, ”klagande” eller annan vokalisering
  • Faller oftare
  • Gör sina behov slumpmässigt runt om i huset.

Kontakta en veterinär om du misstänker att så är fallet med din åldrande katt. En veterinär kan behandla symptomen, även om det inte finns något direkt botemedel för själva tillståndet.

Sammanfattning

Så i ett nötskal är en katts minne ganska bra till utmärkt, beroende på vilka specifika typer av saker man talar om. Å ena sidan verkar kattens minne vara mycket effektivt. Den kommer ihåg saker som bara är direkt relevanta eller användbara för den.

Katter skiljer sig dock mellan olika raser och individer. De flesta katter kan till viss del minnas saker, platser och upplevelser. Hur länge dessa minnen bevaras beror främst på katten och dess levnadsförhållanden.

error: Innehållet är skyddat
Sök