Toxoplasmos – vad du ska göra om din katt drabbas

Den vanliga parasiten Toxoplasma gondii kan smitta katter, människor och andra djur. Detta behöver du veta om behandling och förebyggande av toxoplasmos hos katter.

Toxoplasmos är en allvarlig och ibland dödlig sjukdom som kan drabba katter, människor och många andra djur. Sjukdomen orsakas av en parasit som kallas Toxoplasma gondii (förkortas T. gondii), men det är stor skillnad mellan att vara infekterad av parasiten och att faktiskt ha sjukdomen.

Även om katter är slutvärdar för T. gondii är det inte farligt att äga eller umgås med katter som är infekterade. För att förebygga sjukdomen krävs kunskap om hur parasiten överförs till både katter och människor.

Vad är toxoplasmos hos katter?

Toxoplasmos är en sjukdom som orsakas av en kombination av T. gondii och ett nedsatt immunförsvar. T. gondii är en typ av encelliga parasiter som kallas protozoer. Det är inte en bakterie. Det är inte ett virus. Det är inte en svamp. Det är en protozo, vilket är en helt annan sorts organism. I jämförelse med bakterier och pyttesmå virus är protozoer ganska rejäla i storlek, men definitivt mindre än maskar.

Det är mycket vanligt att katter smittas av parasiten. De får vanligtvis smittan genom att äta kött från en smittad mus eller råtta. Men att vara smittad är inte samma sak som att ha sjukdomen. En katt kan faktiskt vara frisk med T. gondii i kroppen. Det krävs ett nedsatt immunförsvar för att sjukdomen ska kunna utvecklas, vilket är anledningen till att immunsupprimerade katter löper störst risk att drabbas. Vanliga orsaker till immunosuppression hos katter är virusinfektioner som kattleukemi (FeLV) och immunbristvirus (FIV), vissa mediciner och hög ålder.

Hur vet du om din katt har toxoplasmos?

Vilka tecken och symptom på toxoplasmos som katten uppvisar beror på vilka organ som påverkas av parasiten. Vilka organ som kommer att drabbas går inte att förutse, men hjärnan, ögonen, lungorna och levern är några av de vanligaste och viktigaste sjukdomsställena.

Några av de vanligaste symptomen är:

  • Svårighet att gå
  • Kramper
  • Ögoninflammation
  • Blindhet
  • Andningssvårigheter
  • Gulfärgning av huden, ett tecken på gulsot
  • Feber
  • Minskad aptit
  • Letargi (minskad aktivitet)

Kan människor få toxoplasmos från katter?

Toxoplasmos är en zoonotisk sjukdom, vilket innebär att den kan överföras från djur till människor, även om direkt överföring från katter till människor är mycket, mycket sällsynt. Precis som hos katter är T. gondii-infektioner vanliga hos människor. Uppskattningsvis har 11 procent av den amerikanska befolkningen i åldrarna sex år och äldre smittats av parasiten. Men det är viktigt att komma ihåg att det är skillnad mellan infektion och sjukdom – de flesta som smittas upplever inga problem. Liksom för katter är det de som har ett nedsatt immunförsvar som löper störst risk att utveckla sjukdomen.

Det finns två huvudsakliga sätt för människor att få parasiten: genom att äta otillräckligt tillagat kött från ett infekterat djur eller genom att råka äta en form av T. gondii som lever i jorden. Båda dessa källor kan spåras tillbaka till katter eftersom de är naturliga värdar för parasiten. Detta innebär att katters tarmar är det enda stället i världen där parasiten kan para sig och producera små T. gondii-bebisar (så kallade oocystor).

Dessa oocystor kan hittas i avföring från infekterade katter och hamnar så småningom där katten bestämmer sig för att uträtta sina behov. Intressant nog är dessa oocystor inte smittsamma förrän de genomgår en process som kallas sporulering, vilket tar minst 24 timmar. När sporulering skett är oocystorna smittsamma för allt och alla som äter dem, och de förblir smittsamma i ett år eller mer.

Så om ett får som betar får i sig sporulerade oocystor, smittas av T. gondii och senare serveras i form av otillräckligt tillagat kött på en restaurang, finns det en chans att den som äter det också blir smittad. (Det är därför som restauranger har ansvarsfriskrivningar på sina menyer om riskerna med att äta otillräckligt tillagat kött). Eller om en person som arbetar med trädgårdsarbete glömmer att bära handskar och inte tvättar händerna innan han eller hon äter lunch, kan denne eventuellt överföra smittsamma oocystor till sin smörgås och smitta sig själv. Frukter och grönsaker som har odlats i smittsam jord och inte tvättas är en annan vanlig smittväg.

Även om det kan tyckas vara ett uppenbart smittotillfälle är det otroligt ovanligt att människor blir smittade när de tömmer kattlådan av tre skäl. För det första tar det minst 24 timmar innan sporulering (den process som gör oocystor smittsamma) inträffar, och många människor rengör eller tömmer kattlådan varje dag. För det andra tvättar de flesta människor händerna efter att ha utfört uppgiften. För det tredje utsöndrar infekterade katter endast oocystor i sin avföring under de första två veckorna efter smittotillfället. Efter dessa två veckor förekommer parasiten inte i kattens avföring. T. gondii finns kvar i kattens muskler, men inte i avföringen.

Kan människor få toxoplasmos från andra människor?

Det finns ett ännu ett sätt på vilket parasiten kan överföras till människor: från mor till ofödda barn. Om en kvinna har T. gondii i kroppen innan hon blir gravid, är det inget problem för barnet. Men om hon blir smittad under graviditeten kan det leda till missfall, dödfödsel eller allvarliga missbildningar.

Kvinnor som är gravida eller planerar graviditet uppmanas att tala med sin läkare och veterinär om riskerna, men de behöver inte nödvändigtvis göra sig av med sina katter.

Trots den låga överföringsrisken bör gravida kvinnor och personer med nedsatt immunförsvar (exempelvis personer med aids eller organtransplantation) låta någon annan tömma kattlådan. Om detta inte är möjligt ska de rensa kattlådan från avföring varje dag och sedan tvätta händerna ordentligt. En annan lösning kan vara att använda en självrengörande kattlåda.

Det skulle också vara klokt för dessa grupper att vara extra försiktiga när det gäller trädgårdsarbete, konsumtion av otillräckligt tillagat kött och frukt och grönsaker som inte har tvättats ordentligt. Man bör också tänka på att bära handskar vid rengöring av kattlådan eller trädgårdsarbete (och att tvätta alltid händerna efteråt).

Överföring av toxoplasmos kan också ske, även om det är osannolikt, via organtransplantation eller blodtransfusioner. Noggrann medicinsk kontroll av organ och blod gör att detta är ovanligt.

Hur diagnostiseras toxoplasmos hos katter?

Även om T. gondii-infektioner hos katter är vanliga är toxoplasmossjukdomen ovanlig, och inte alltid lätt att diagnostisera. Under idealiska förhållanden skulle man kunna ta ett vävnadsprov eller vätska från katten, lägga det under mikroskop och upptäcka toxoplasmaorganismerna på det sättet. Det är dock svårt eftersom man inte alltid vet vilka vävnader som har påverkats – och därmed vilka vävnader man ska testa.

Oftast kan veterinärer ställa en diagnos genom att testa för antikroppar mot parasiten. Antikroppar produceras av katten enbart som svar på en toxoplasmainfektion. Detta är ett enkelt blodprov som kan göras på nästan alla djursjukhus.

Hur kan man behandla toxoplasmos hos katter?

Vissa antimikrobiella läkemedel kan användas för behandling mot symptom på toxoplasmos, men tillfrisknandet beror på vilka vävnader som påverkas av sjukdomen. Om toxoplasmos har orsakat allvarliga skador i hjärnan räcker det kanske inte att döda parasiten för att rädda katten. Om sjukdomen däremot bara drabbat ögonen kan den förlora synen, men i övrigt leva ett långt och lyckligt liv. Man är därför försiktig med prognoser. Katter kan absolut återhämta sig, men man skulle aldrig säga att de är botade, eftersom parasiten finns kvar i kattens vävnad för alltid.

Så här kan du hjälpa till att förebygga toxoplasmos hos katter

Det bästa sättet att förhindra att din katt utvecklar toxoplasmos är att förhindra jakt så att den inte får i sig parasiten från början. Inomhuskatter kan visserligen fånga och äta möss i hemmet, men risken för smitta är mycket lägre än för katter som får röra sig fritt utomhus. Eftersom Toxoplasma gondii kan hittas i andra typer av djur – inklusive djur som föds upp för att ätas – bör man undvika att ge katter rått kött av alla slag.

En god allmän hälsovård för din katt kan också bidra till att förebygga toxoplasmos genom att ett starkt immunförsvar skyddar om de utsätts för T. gondii-oocystor. Detta innebär att hålla vaccinationer uppdaterade, gå på regelbundna kontroller och ta regelbundna blodprover i enlighet med veterinärens rekommendationer.

error: Innehållet är skyddat
Sök