Föredrar katter klassisk musik?

Du har kanske märkt att Beethovens Für Elise får din katt att vifta med svansen. Eller om du sätter på Mozarts Eine kleine Nachtmusik så får det din katt att vidga pupillerna och spetsa öronen.

Du är inte ensam om att ha funderat på om katter gillar musik. Forskare har utfört flera forskningsstudier för att gå till botten med vilken typ av musik katter gillar.

Forskningsrapport

I maj 2015 publicerade Snowdon et al. en studie i Applied Animal Behavior med rubriken ”Katter föredrar artanpassad musik”.

För att katter ska tycka om musik, hävdade de, måste låten ha ett välbekant tempo och ligga i det frekvensområde som katter använder för att kommunicera med varandra. Den lämpliga musiken för katter skulle alltså omfatta de medelhöga till höga ljud som hörs i deras gnäll och lågfrekventa basvibraton som hörs i deras spinnande.

För att katter ska kunna njuta av musik måste den ha vissa egenskaper som de kan förstå. Så med tanke på alla olika musikgenrer, vilken har toner och frekvenser som katter relaterar mest till?

Musikgenren gör skillnad

Den studie som ligger närmast till hands för att undersöka den här frågan är en studie utförd av forskare vid universitetet i Lissabon i Portugal. Här fann forskarna att katter kan känna sig avslappnade eller stressade beroende på musikgenren.

Experimentet genomfördes med 12 katter som genomgick en operation. Efter nedsövning satte forskarna hörlurar över katternas öron och spelade olika genrer, bland annat klassisk musik, pop och rock & roll, med två minuters mellanrum.

Man samlade in data med hjälp av en pulsmätare på kattens tunga, vilket gjorde det möjligt för forskarna att mäta andningsfrekvensen. Det andra måttet som togs var pupilldiametern. Resultaten var väntat. Klassisk musik sänkte katternas hjärtslag och minskade deras pupilldiameter, vilket tyder på att denna genre har en lugnande effekt.

Å andra sidan ökade rock & roll hjärtslagen och pupilldiametern. Natlie Imbruglias Torn visade sig vara mindre effektiv och hade liten eller ingen skillnad jämfört med kontrollen där katterna inte lyssnade på någon musik.

I en analys efter studien fann forskarna också att de katter som lyssnade på klassisk musik under hela operationen snabbare återhämtade sig efter ett besök hos veterinären.

Slutsats

Det låter som om katter, precis som människor, slappnar av när de lyssnar på klassisk musik, vilket förmodligen är anledningen till att det finns så många rykten som hävdar att katter gillar den klassiska genren.

error: Innehållet är skyddat
Sök