Vad du ska göra om din katt har en urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner hos katter kan vara smärtsamma och leda till infektion i urinblåsan eller njurproblem. Lär dig känna igen tecknen så att du snabbt kan behandla din katts urinvägsinfektion.

”Det gör ont när jag kissar” är inte roligt varken för människor eller för katter. När din katt har svårt att kissa eller när det gör ont är det jobbigt för er båda. Urinvägsinfektioner gör det svårt för din katt och för dig att hantera normala delar av vardagen. Flitiga och långa besök i kattlådan, mer jamande än normalt när katten ska gå på toa, och eventuell nedsmutsning av huset när din katt börjar undvika kattlådan som är förknippad med frustration och smärta, är tecken på att det finns ett verkligt problem.

Obehandlade urinvägsinfektioner hos katter kan också leda till infektioner i urinblåsan eller njurarna. Så här kan du samarbeta med din veterinär för att behandla och förebygga det som ligger bakom din katts problem med att urinera.

Orsaker till problem med urinvägarna hos katter

Att din katt har problem med att urinera kan ha flera möjliga orsaker, varav vissa kan vara smärtsamma. De kan blockera urinflödet eller inflammera delar av urinvägarna. Om du har varit på jakt efter information på nätet kan du ha hört talas om FLUTD (feline lower urinary tract disease), som är ett samlingsbegrepp för en mängd olika möjliga orsaker, bland annat:

 • Urinstenar som bildas i urinblåsan och urinröret (liknande smärtsamma stenar kan bildas hos människor)
 • En urinvägsinfektion orsakad av bakterier som har tagit sig in i urinröret
 • Ett hinder i urinröret, eventuellt orsakat av en skada, en tumör eller en avvikelse som din katt har haft sedan födseln

Felin idiopatisk cystit (FIC) är en komplicerad term för en inflammation i kattens urinblåsa vars orsak är okänd. Detta är en vanlig diagnos för katter som är yngre än tio år. En veterinär kan ställa diagnosen efter att ha uteslutit andra tillstånd.

Vissa katter kan vara särskilt mottagliga för problem i de nedre urinvägarna, särskilt katter som är äldre än tio år och katter med njursjukdom eller diabetes. En veterinär kan hjälpa dig att ta reda på om urinvägsinfektionen är en njurinfektion eller en blåsinfektion. Korrekt testning och diagnos är avgörande, eftersom det bokstavligen går åt båda hållen med FLUTD. Stenar i njurarna eller urinblåsan kan orsaka problem för din katt när de tar sig till urinröret, men bakterier från en urinvägsinfektion kan, om de inte behandlas, vandra upp genom urinröret till urinblåsan och eventuellt orsaka inflammation i njurarna.

Varningstecken för urinvägsinfektioner

Eftersom du bor tillsammans med ditt favoritkattdjur är du den perfekta personen när det gäller att märka förändringar i beteendet. Du känner till din katts normala beteende i kattlådan bättre än någon annan. Möjliga tecken på en urinvägsinfektion kan vara:

 • Flitigare besök i kattlådan och/eller flitigare försök att urinera under ett besök
 • Katten måste anstränga sig för att urinera
 • Skrik, gnäll eller högljutt jamande (om det är smärtsamt att kissa)
 • Förändringar i beteendet när katten använder kattlådan (allt från att kissa bredvid kattlådan till att undvika den helt och hållet)
 • Blod i urinen
 • Slickar könsorganen oftare
 • Särskilt stark urinlukt

Urinproblem kan vara komplicerade och alla katter är olika. Ett bra förhållande till din veterinär är det bästa verktyget för att hantera urinsjukdomar hos katter.

Behandling av urinvägsproblem

Om du upptäcker varningstecken på en urinvägsinfektion hos din katt är det viktigt att du träffar en veterinär. Om en urinvägsinfektion är den huvudmisstänkte boven i dramat kan veterinären rekommendera ett vanligt antibiotikum redan innan de har fått resultaten från kattens urinprov.

Även om du har fått veterinärens diagnos spelar du fortfarande en viktig roll när det gäller att behandla din katt hemma. Om veterinären har ordinerat ett antibiotikum måste du se till att du ger hela dosen så länge som rekommenderat.

Om din katt har diagnostiserats med en bakteriesjukdom är det viktigt att du ger medicinen exakt enligt instruktionerna. Annars riskerar du att bara döda den del av bakterierna som är mest mottagliga för läkemedlet och låta de andra fortsätta att föröka sig.

Hur länge din katt ska få antibiotika för en urinvägsinfektion bestäms bäst av din veterinär. Om du har problem med att ge din katt medicinen ska du meddela veterinären. Piller eller flytande mediciner är ett alternativ, men en oavslutad antibiotikakur kan ge bakterierna en chans att återvända, och starkare bakterier kan också leda till nya läkemedelsresistenta stammar som skadar människor och husdjur.

Om antibiotikan mot din katts urinvägsinfektion inte fungerar kan veterinären skriva ut en annan antibiotika eller rekommendera ytterligare tester för att se om det finns en annan orsak till problemet. Kostnaderna för behandling av urinvägsinfektioner varierar beroende på vilka tester och mediciner som krävs för att din katt ska bli frisk och må bättre.

Vi önskar alla att man bara kunde behandla urinproblem hos kattdjur med ett antibiotikum och så var det bra med det, men så är inte fallet. Urinproblem kan vara komplicerade och alla katter är olika. Ett bra förhållande till din veterinär är det bästa verktyget för att hantera urinsjukdomar hos katter.

Hur man förebygger urinvägsinfektioner hos katter

Det finns alltid en risk, och ibland en stor risk, för att din katts urinvägsinfektion eller andra problem i de nedre urinvägarna återkommer. Vissa rekommendationer för att förhindra återkommande urinvägsinfektioner och andra problem är relativt billiga. Din veterinär kan ge flera olika förslag:

Anpassa din katts diet

Utfodra katten ofta med små måltider (inget hetsätande!) och se till att din katt håller en hälsosam vikt. Med veterinärens rekommendation kan du överväga att byta till en specialkost för urinproblem eller byta till burkmat. Här får du tips om hälsosam utfodring.

 • Se till att det finns vatten
 • Håll matskålarna rena och fräscha hela tiden. Mer vatten håller flödet igång!
 • Förbättra hygienen i kattlådan

Se till att det finns tillräckligt många kattlådor (en för varje katt och om möjligt ännu en). Göm inte undan dem på ett ställe där det är svårt för din katt att nå dem. Ös ur lådorna två gånger om dagen (eller skaffa en automatisk kattlåda som gör det) och byt ut all kattsand minst en gång i veckan. Lägg märke till vad din katt föredrar. Vissa katter gillar täckta kattlådor, andra inte, och olika sorters kattsand tilltalar olika användare av kattlådor.

Lugna din katt

Undvik stora förändringar i hushållets rutiner och se till att din katt inte blir stressad. Lär dig mer om kattens känslor och om hur veterinärer tror att katter utsätts för stress, vilket kan visa sig i form av sjukdom.

Om urineringsproblem uppstår igen ska du inte ge upp. Tidigare verkade det som om vi hade många fall av FLUTD som inte gick att lösa. Jag tror att veterinärbranschen gör framsteg när det gäller att förstå och behandla detta problem, och det gläder mig.

Prata med din veterinär om bästa förebyggande vård och behandling av urinvägsinfektioner för din katt.

error: Innehållet är skyddat
Sök