Vad du gör om din katt har inälvsmask – och hur du kan undvika att den får dem

Tror du att din katt har mask? Få reda på hur du kan avgöra det och vilken behandling du ska ge om den har det.

Den dåliga nyheten är att inälvsmask hos katter är mycket vanligt. Den goda nyheten är att det är relativt lätt att behandla och de flesta katter återhämtar sig helt och hållet. Dessutom finns det enkla åtgärder som du kan vidta för att förebygga mask hos katter och skydda ditt husdjur från dessa parasiter.

Vilka inälvsmaskar infekterar katter?

Det finns flera olika typer av inälvsmask som kan infektera katter, var och en med sina egna särdrag. Här är de tre vanligaste parasiterna:

Rundmask

Rundmaskar (även kallade askarider) är långa, bruna, runda maskar som ser ut som kokt spaghetti. De är den vanligaste inälvsparasiten hos kattungar, och kattungar blir oftare infekterade än vuxna katter.

Bandmask

Bandmaskar är långa, vita, platta, segmenterade parasiter med krokliknande munnar som de använder för att fästa sig vid kattens tarmväggar. Delar av vuxna bandmaskar (så kallade proglottider) bryts av och hamnar i den infekterade kattens bajs. Dessa proglottider ser ut som risgryn som rör på sig, och de syns ofta i bajs eller runt bakdelen på infekterade katter. Så småningom bryts de upp och släpper ut bandmaskägg i miljön.

Hakmask

Hakmaskar är mindre vanliga hos katter än rundmaskar och bandmaskar, vilket är bra eftersom de är särskilt otäcka parasiter. Till skillnad från andra maskar som äter mat och dryck som flyter runt i kattens tarmar, hakar sig hakmasken fast med tänderna i tunntarmen och suger blod.

Piskmask

Dessa kan infektera tarmarna hos katter, men piskmask hos kattdjur är vanligare i tropiska områden.

Du kanske undrar över en annan typ av mask, som kallas hjärtmask, och som kan infektera katter. Men till skillnad från den tidigare nämnda typen av maskar – som lever i kattens tarmar – infekterar hjärtmaskar hjärtat och lungorna och orsakar ett tillstånd som kallas hjärtmask. Förebyggande av hjärtmask är viktigt, eftersom det kan vara dödligt för katter.

Hur får katter mask?

Mask hos katter kommer från olika källor, till exempel möss, loppor och till och med modersmjölken.

Rundmask

Kattungar får ofta rundmask via mjölken från en infekterad mamma. Både vuxna katter och kattungar kan smittas genom att äta rundmaskägg från bajs av en infekterad hund eller katt och genom att få i sig små rundmaskar från köttet av en infekterad mus eller annat smådjur.

Bandmask

Katter blir inte infekterade genom att äta äggen som proglottiderna bär på. I stället får de bandmask genom att äta antingen infekterade loppor eller infekterade smådjur som möss, ekorrar och kaniner.

Hakmask

Hakmaskar släpper ut sina ägg i avföringen från ett infekterat djur, äggen kläcks senare och blir till små hakmaskar som lever i jorden. Katterna blir sedan infekterade genom att äta små hakmaskar från jorden eller genom att äta en infekterad gnagare, fågel eller kackerlacka. Små hakmaskar kan också infektera katter genom att gräva sig genom huden och ta sig till tarmarna.

Hur vet du om din katt har mask?

Tecken och symtom på mask hos katter varierar beroende på parasit och kan också bero på hur många maskar katten har. Katter med inälvsmask uppvisar dock ofta inga tecken.

Rundmask

Några av de vanligaste tecknen på en rundmaskinfektion är diarré, viktminskning, dålig energi, matt päls, brister i tillväxten (vilket innebär att kattungarna inte växer som de ska) och ibland kräkningar. Kattungar har ofta uppsvullen mage och katter som är svårt infekterade har ibland döda maskar i bajs eller kräkningar. Katter med många maskar kan också drabbas av anemi (vilket innebär att de inte har tillräckligt med röda blodkroppar för att transportera det syre som kroppen behöver) och blockerade tarmar. Många katter – särskilt vuxna katter – visar dock inte några tecken.

Bandmask

Katter med bandmask uppvisar oftast inga tecken. De vanligaste kliniska tecknen som husdjursägare ser är förekomsten av bandmaskssegment i kattens bajs eller på kattens bakdel. Kräkningar, diarré och blockerade tarmar kan förekomma hos katter med många maskar.

Hakmask

Förutom de typiska tecknen på infektion, t.ex. diarré, kan de blodsugande parasiterna orsaka allvarlig anemi och till och med plötslig död. Kattungar är mest utsatta. En annan unik egenskap hos hakmask är att den kan orsaka sår och infektioner där den gräver sig in i huden – oftast på tassar och mage.

Hur diagnostiseras och behandlas mask hos katter?

Även om inälvsmask kan orsaka allvarliga problem hos katter är det oftast ett mycket behandlingsbart tillstånd.

Rundmask

Diagnosen görs ofta med ett flytande avföringstest, vilket innebär att man använder ett mikroskop för att leta efter rundmaskägg i ett prov av kattens bajs. Eftersom katter kan ha rundmask utan att visa några tecken rekommenderas det att alla katter undersöks för parasiter en gång om året med hjälp av ett flytande avföringstest.

Katter som är infekterade med rundmask får vanligtvis ett avmaskningsmedel via munnen, som omedelbart börjar döda maskarna. Katter med många rundmaskar kan behöva flera doser. Eftersom rundmaskar är så vanliga hos kattungar får de vanligtvis avmaskningsmedel som en försiktighetsåtgärd.

Bandmask

Bandmask diagnostiseras oftast genom att antingen ägaren eller veterinären upptäcker delar av bandmask i kattens bajs eller runt dess bakdel. Tyvärr är flytande avföringstest inte lika effektiva när det gäller att diagnostisera bandmask.

Behandling av bandmask involverar en engångsdos av ett avmaskningsmedel via munnen. Eftersom loppor är en vanlig smittokälla är det viktigt att behandla för både loppor och bandmask.

Hakmask

På samma sätt som för rundmask kan ett flytande avföringstest användas för att hitta ägg från hakmask i kattens bajs. Veterinären kan bli tvungen att utföra testet om de upptäcker anemi hos din katt eller om de ser hudsår som är karakteristiska för hakmask.

Liksom för de andra två typerna av inälvsmask är behandlingen ett oralt avmaskningsmedel. Men eftersom hakmask kan orsaka allvarliga problem och det är vanligt att infektionen återkommer, rekommenderas starkt flera behandlingar eller uppföljning med förebyggande åtgärder.

Läkemedel som används för att förebygga hjärtmask och tarmparasiter kan användas både för att behandla och förebygga infektioner. Det rekommenderas också att man gör ett andra flytande avföringstest när behandlingen är avslutad för att försäkra sig om att att hakmaskarna är borta.

Lättare att förebygga än att behandla

Det bästa sättet att förebygga inälvsmask är att ge din katt förebyggande medicinering året runt. Många förebyggande medel mot hjärtmask kan också skydda din katt från rundmask och hakmask, och medel mot loppor spelar en viktig roll när det gäller att skydda katter från bandmask. Din katts veterinär kan hjälpa dig att hitta de bästa alternativen för ditt husdjur. Att hålla din katt inomhus (så att den inte kan jaga djur som kan vara infekterade) och rengöra kattlådan regelbundet kan hjälpa till att skydda din katt mot inälvsmask.

Katter kan ha inälvsmask utan att visa några tecken på det. Låt din katt undersökas en gång om året. Detta innebär att du tar med dig ett avföringsprov från din katt så att din veterinär kan utföra ett flytande avföringstest för att leta efter parasitägg. Testet är ofta en del av din katts årliga hälsobesök och kan identifiera förekomsten av rundmask, hakmask, piskmask och ibland bandmask.

error: Innehållet är skyddat
Sök