Låter din katts andning underlig? Det kan vara lunginflammation

Lunginflammation hos katter är allvarligare än en lättare snuva. Vid lunginflammation blir kattens lungor irriterade och svullna, vilket gör det svårare att andas. Om man upptäcker det tidigt är det lättare att behandla det.

Läs vidare för att lära dig mer om den sällsynta, men potentiellt dödliga sjukdomen och hur du kan upptäcka symptomen så att du kan agera snabbt.

Orsaker till lunginflammation hos katter

Lunginflammation uppstår av olika orsaker. Men i slutändan är resultatet detsamma: det inflammerar lungorna och leder till andningssvårigheter och lägre syrehalt i blodet. Här är de olika typerna av lunginflammation som förekommer hos katter:

Bakteriell eller viral lunginflammation

Infektiös lunginflammation är den vanligaste typen hos katter. Det sker när din kattunge blir förkyld, eller får en övre luftvägsinfektion genom att andas in bakterier eller virus. Om kattens immunförsvar har svårt att bekämpa bakterierna kan förkylningen förvandlas till lunginflammation.

Svamprelaterad lunginflammation

Svamporsakad lunginflammation uppstår vanligtvis när katten andas in svampsporer som finns i jorden. Svampen infekterar lungorna och orsakar inflammation.

Aspirationspneumoni

Har du någonsin fått ett fruktansvärt hostanfall efter att du råkat andas in vätska eller matbitar? Katter andas ibland också in främmande ämnen. Det är ofta saker som vatten, deras egna spyor eller flytande mediciner som är boven i dramat, och som irriterar lungorna och orsakar aspirationspneumoni.

Parasiter

Lungmaskar och andra parasiter kan invadera lungorna och orsaka en inflammatorisk reaktion. Katter får vanligtvis dessa parasiter genom att äta bytesdjur eller dricka förorenat vatten. Lunginflammation orsakad av parasiter är vanligare hos kattungar och katter som vistas utomhus.

Tecken och symtom på lunginflammation hos katter

Precis som vid lunginflammation hos hundar orsakar sjukdomen en mängd luftvägssymptom hos katter. Symtomen är i allmänhet desamma oavsett vilken typ av lunginflammation din katt har:

  • Andningssvårigheter
  • Höga andningsljud
  • Rosslande
  • Hosta, som kan innefatta upphostningar innehållande var eller blod
  • Trötthet
  • Näsflöde

Observera att katter med infektiös lunginflammation hostar upp mer var, medan katter med svamp- eller parasitpneumoni oftare har grönfärgade upphostningar.

Är lunginflammation smittsamt?

Alla fall av lunginflammation hos katter är smittsamma med undantag för de fall som orsakas av aspiration (inandning av främmande material). Sjukdomar kan överföras mellan katter som lever tillsammans. Det är också möjligt att en katt kan smitta en hund i samma hushåll, beroende på vilken typ av bakterie som orsakar infektionen. Katter och hundar med försvagat immunförsvar är särskilt benägna att få lunginflammation av ett annat sjukt husdjur i hemmet.

I de allra flesta fall är människor dock motståndskraftiga mot att smittas av kattdjurens luftvägssjukdomar. Med det mycket sällsynta undantaget fågelinfluensa.

Hur man behandlar lunginflammation hos katter

Katter med lunginflammation behöver veterinärvård. Behandlingen beror på typen av lunginflammation och kan innefatta antibiotika eller svampdödande läkemedel för att åtgärda lunginfektioner. Din veterinär kan också rekommendera en avsvällande medicin för att minska svullnaden i kattens luftvägar, så att din lurviga vän kan andas lättare.

Om lunginflammationen är allvarlig kan din katt behöva akutvård. Behandlingen av avancerade fall av lunginflammation innebär sjukhusvistelse, syrgasbehandling och intravenösa vätskor.

Hemvård för katter med lunginflammation

Återhämtar sig din kattunge från lunginflammation hemma? Du kan hjälpa din pälsbeklädda vän att snabbt må bättre genom att skapa en läkande miljö. Se först och främst till att din katt har varma, gosiga platser att vila på och ge den gott om friskt vatten.

Blötlägg kattens foder vid måltiderna för att öka dess vätskeintag. Du vill inte att din katt ska bli uttorkad. Det är också viktigt att eliminera aerosoler, doftspridare och dofter i hemmet eftersom detta kan irritera kattens andningsorgan ytterligare.

Eftersom katter med försvagat immunförsvar löper större risk att utveckla lunginflammation är nyckeln till att förhindra det i framtiden att hålla din katt vid god allmän hälsa. Näringsriktig mat, regelbunden motion, hälsoundersökningar hos veterinär samt att hålla din kattunge vaccinerad är samverkande faktorer som skyddar ditt husdjurs hälsa.

error: Innehållet är skyddat
Sök