Allt du behöver veta om felint leukemivirus (FeLV)

Felin leukemi är vanligast hos unga katter som vistas utomhus. Lär dig känna igen tecken och symtom på kattleukemi och hur du tar hand om en infekterad katt.

Felint leukemivirus, ofta förkortat FeLV, är ett retrovirus som drabbar katter. Det är en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos katter och drabbar mellan 2 och 3 % av alla katter.

FeLV är också den vanligaste orsaken till cancer hos katter, och infekterade katter kan drabbas av lymfom och leukemi. Sjukdomen undertrycker immunförsvaret, vilket gör katter som drabbas mer mottagliga för ett stort antal sjukdomar och till och med för infektioner orsakade av normalt godartade bakterier och andra mikroorganismer. Det kan också orsaka anemi.

Felin leukemi kan delas in i tre grupper

Abortiv FeLV-infektion

En infektion som är av abortiv karaktär är när katten utsätts för viruset och får det, men kan bekämpa det med sitt immunförsvar och därmed bli av med infektionen. Nu aktuella uppgifter tyder på att de flesta katter som utsätts för FeLV hör till denna grupp.

Regressiv FeLV-infektion

Vid regressiva infektioner lyckas kattens immunförsvar rensa bort viruset från blodomloppet, men inte från benmärgen. Dessa katter är oftast inte smittsamma, men viruset kan återaktiveras i framtiden och leda till att katten får symtom och utsöndrar viruset.

Progressiv FeLV-infektion

En progressiv infektion är det som kattägare fruktar mest. Det innebär att katten inte kan bekämpa infektionen och blir med tiden allt sjukare. Tyvärr dör cirka 85 % av katterna med progressiva infektioner inom tre år efter diagnosen.

Är leukemi hos katter smittsamt?

Ja! Felin leukemi smittar mellan katter och sprids från en katt till en annan via blod, saliv, nässekret, tårar, mjölk, urin och avföring. Katter överför vanligtvis viruset genom bitskador och när de putsar varandra. Katter kan smitta sina kattungar både i livmodern och när de diar. Det är mindre vanligt att viruset sprids genom gemensamma resurser som mat- och vattenskålar samt kattlådor. Katter kan sprida viruset även om de verkar friska. Men om din katt har FeLV kan det inte spridas till människor, hundar eller andra djur. Viruset kan endast överföras från katt till katt. Den skadar alltså inte dig eller dina andra husdjur, så länge det inte är katter.

Kattungar och unga vuxna katter löper störst risk att få FeLV, men katter i alla åldrar kan bli smittade. Katter som vistas utomhus och umgås med andra katter eller som lever tätt ihop, t.ex. på ett djurhem eller katthem, löper en ökad risk för FeLV. Katter med ett försvagat immunförsvar har också en högre risk att bli smittade.

Den goda nyheten är att viruset inte är särskilt tåligt och klarar sig inte länge i omgivande miljöer. Viruset kan också lätt dödas med vanliga rengöringsrutiner.

På grund av dess smittsamhet bör alla katter testas för kattleukemi innan de flyttar till ett nytt hem. Om du tar emot en hemlös katt och inte känner till dess bakgrund bör du hålla den åtskild från dina andra katter tills det finns möjlighet att testa katten.

Tecken och symtom på kattleukemi

 • Slöhet
 • Tillväxtproblem (ovårdad päls, viktförlust)
 • Dålig aptit
 • Feber
 • Blekt tandkött
 • Ihållande diarré
 • Ikterus (gulfärgad hud, ofta mest synlig runt munnen, öronen och ögonen)
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Andningssvårigheter
 • Återkommande infektioner (inkluderande övre luftvägar, urinblåsa och hud)
 • Stomatit (inflammation i munnen)
 • Beteendeförändringar, kramper och andra neurologiska störningar
 • Ögonproblem
 • Sterilitet, aborterade foster

Det kan ta ett tag att utveckla symtom på kattleukemi. Många katter lever ett normalt och friskt liv i veckor, månader eller till och med år efter infektionen. När symtom uppträder blir de ofta gradvis värre med tiden, men de kan komma i cykler där katten verkar frisk mellan sjukdomsperioderna.

Hur man testar katter för FeLV

Som tur är finns det flera olika tester för att kontrollera om FeLV-infektion föreligger. För att förhindra att sjukdomen sprids bör alla katter testas för FeLV innan de flyttar till ett hem med andra katter. AAFP rekommenderar också att man testar alla sjuka katter, eftersom kattleukemi kan likna en rad olika sjukdomstillstånd.

Det vanligaste testet som används på kliniker är ett ELISA-test som kontrollerar om proteinet FeLV P27 finns i ett litet blodprov. Dessa tester tar bara tio minuter att utföra, är mycket känsliga och kan upptäcka tidiga infektioner innan katten visar några symptom. Helst bör testet göras 30 dagar efter en känd eller möjlig exponering för FeLV för att undvika ett falskt negativt resultat.

Om din katt testar positivt för kattleukemi på deras egna ELISA-test kommer din veterinär troligen att rekommendera att skicka ytterligare prover för att bekräfta om din katt verkligen har FeLV och för att få en uppfattning om vilken typ av infektion den har. Bekräftelsetester omfattar polymeraskedjereaktion (PCR), virusisolering och indirekta immunofluorescerande antikroppsanalyser (IFA). IFA-testet upptäcker FeLV P27 i vita blodkroppar, vilket indikerar en progressiv infektion och en sämre prognos.

Om din katt testar positivt för kattleukemi men själv klarar av infektionen kommer den att testa negativt i framtiden.

Behandlingsalternativ för leukemi hos katt

Tyvärr finns det inget botemedel mot kattleukemi. Din veterinär kommer att samarbeta med dig för att behandla symptomen när de uppstår. FeLV-positiva katter är sårbara för andra infektioner och sjukdomar, så den förebyggande vården och behandlingarna måste vara ständigt uppdaterade.

Strategier för att hålla din katt frisk är bland annat följande:

 • Håll din katt vaccinerad enligt gällande rekommendationer.
 • Använd förebyggande medel mot både inre och yttre parasiter.
 • Håll din katt inomhus
 • Gör en veterinärundersökning var sjätte månad för att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede.
 • Regelbundna blodanalyser för att se efter förändringar i organfunktionen eller tecken på sekundära infektioner.
 • Kastrering (förhindrar reproduktionsrelaterad stress och slagsmål samt risken för att sjukdomen överförs till kattungar).
 • Kontrollera vikt, matvanor, beteendeförändringar.
 • Kontrollera ögon och mun regelbundet för att upptäcka sår eller tecken på inflammation.

Om du upptäcker eventuella problem i ett tidigt skede är de lättare att åtgärda och bidrar till att förlänga kattens liv. Utbredning av lymfom och benmärgssuppression har båda en mycket dålig prognos.

Om din FeLV-positiva katt passar in i denna beskrivning bör du fråga din veterinär om detta läkemedel.

Att förebygga FeLV

Det bästa sättet att skydda sin katt från kattleukemi är att förhindra att den utsätts för smittade katter. Håll dina katter inomhus eller låt dem bara gå ut i koppel eller i ett säkert hägn. Detta för att förhindra att de interagerar med andra katter. Kom ihåg att unga, sjuka och immunsupprimerade katter löper störst risk att smittas av FeLV, så dessa katter bör i synnerhet hållas borta från katter med okänd hälsobakgrund.

När det kommer en ny katt till familjen bör du testa katten för FeLV innan du låter den umgås med, eller dela skålar med dina andra katter.

Det finns ett vaccin mot kattleukemi. Katter bör testas för FeLV innan de vaccineras, eftersom vaccinering efter att katten har smittats inte har någon effekt. Detta vaccin anses inte vara ett basvaccin för katter eftersom det vanligtvis ges beroende på om en viss katt löper risk att smittas av FeLV eller inte. Alla kattungar under två år bör vaccineras med två doser med tre till fyra veckors mellanrum. Den första dosen kan ges redan vid åtta veckors ålder. Efter de första doserna bör man fylla på vaccinet efter ett år och sedan kan det tillkomma ytterligare doser baserat på kattens livsstil. Innekatter behöver vanligtvis inte vaccineras mot FeLV, medan katter som vistas utomhus vaccineras årligen eller vartannat år. Prata med din veterinär om din katts behov av vaccin mot kattleukemi.

Det är viktigt att notera att även om FeLV-vaccinet skyddar din katt mot kattleukemi så är det inte 100 % effektivt. Att förebygga att din katt exponeras för infekterade katter är fortfarande det bästa sättet att hålla din katt frisk. Det tar två till tre veckor att utveckla en skyddande immunitet, så nyvaccinerade katter bör hållas inomhus och borta från potentiellt infekterade katter åtminstone under de första veckorna. Detta för att vaccinet ska hinna stimulera immunförsvaret.

Många ägare undrar om en katt med kattleukemi kan leva med andra katter. Om du har en FeLV-positiv katt kan en ny katt i hushållet skapa stress som kan försämra immunförsvaret ytterligare, så att låta en ny katt flytta in bör göras med försiktighet. Det är också bäst att hålla positiva och negativa katter åtskilda för att förhindra att sjukdomen sprids. Om du har flera katter och en av dem testar positivt, bör alla katter testas och sedan separeras i enlighet med detta. Ha separata mat- och vattenskålar samt kattlådor för FeLV-positiva och FeLV-negativa katter och hindra dem från att umgås med katter från den motsatta gruppen. Separata skålar och kattlådor är också en bra idé om du har flera katter i huset och om du inte vet om en eller flera av dem har leukemi.

error: Innehållet är skyddat
Sök