Vet katter vad de heter?

Kan katter sina namn eller känner de igen vår röst på något annat sätt? Trots att vi har tillbringat tusentals år tillsammans med katter finns det väldigt lite forskning som kan ge svar på den här frågan.

Lyckligtvis verkar saker och ting förändras lite i takt med att vi delar ännu mer tid och erfarenheter med våra favoritkatter. Några intressanta forskningsresultat säger att det finns bevis för att katter faktiskt kan känna igen sina namn.

Vad forskningen visar

En intressant artikel från 2013 bekräftar att katter känner igen mänskliga röster och reagerar främst genom öron- och huvudrörelser. De fann vidare att användning av övertoner och bred tonhöjd effektivare framkallade denna respons. Analysen gjordes med ägarens röst, samt fyra främmande röster.

En annan intressant studie från 2017 diskuterade hur vi talar med våra husdjur jämfört med bebisar genom hög tonalitet, enkelt innehåll och harmonier. I studien användes enkelt ”kattungeprat” med högre tonhöjd samt musikaliskt eller harmoniskt läge. De fann att en katts hörselområde hade en bred skala och tonhöjd och att katter uppmärksammar mänskliga yttranden med mer variation.

Lära katten röstkommandon

En av de starkaste variablerna man ser när det gäller hur känsliga katter är för sin ägares röst är om de är hungriga eller inte. Det är välkänt bland djurtränare att mat är en kraftfull motivationsfaktor i samband med reaktion på verbala eller hörbara signaler. Det sunda förnuftet säger att mat och ägarens röst borde resultera i en reaktion, åtminstone ibland.

Om man tar hänsyn till att katter egentligen bara har två lägen, rovdjur eller byte, är deras reaktioner vanligtvis i linje med dessa lägen, att söka mat eller gömma sig. Om vi kan eliminera all rädsla för oss, ägaren, och använda mat som belöning bör de komma till oss för att få mat med hjälp av en hörbar signal – eller till och med genom smackande eller klickande med tungan/munnen.

Det är viktigt att träna en katt att svara på verbala signaler, till exempel deras namn, från en ung ålder. Eftersom kattungar har en mycket tidig anknytningsperiod till människor (från 17 dagar) är det viktigt att kattungar vänjer sig vid människors röster och beröring för att eliminera rädsla och att de förknippar oss med uppmärksamhet, kärlek och mat.

Sammanfattning

Så vet katter vad de heter? Forskningen visar att katter kan känna igen både hög- och lågfrekventa ljud samt ägarens röst. Om man börjar lära den redan som kattunge, använder en harmonisk tonhöjd i samband med belöningar bör vi få en bättre respons från våra älskade kattdjur (vilket kan vara allt från en öronryckning till att springa till oss). Som kattälskare vet vi att vi helt enkelt måste acceptera vad de än väljer att göra!

error: Innehållet är skyddat
Search