Kan katter bli svartsjuka?

Du kanske känner igen blicken – du kommer hem efter att ha klappat en annan katt och möts av ”det onda ögat” från din kattkamrat. Den verkar veta att du har umgåtts med ett annat djur.

Men kan katter verkligen bli svartsjuka? Om så är fallet, hur visar de det och vad kan du göra åt det?

Många människor, inklusive djurbeteendevetare, anser att katter faktiskt visar en form av svartsjuka, men att den skiljer sig från mänsklig svartsjuka.

Svartsjuka hos människor beskrivs som ”tankar eller känslor av osäkerhet, rädsla och oro över en relativ brist på ägodelar eller säkerhet”. Hos katter kan svartsjuka visa sig som aggression, t.ex. mot andra katter som hotar deras säkerhet, särskilt om deras status eller revir äventyras. Aggressioner dyker ofta upp när en katt inte känner att den har kontroll över sin omgivning.

Varför blir katter svartsjuka?

Katter kan bli svartsjuka och stressade av flera olika anledningar som har att göra med att de är osäkra på något sätt. Osäkerhet kan uppstå närhelst det sker stora förändringar i ett hushåll och din katt inte känner att den har kontroll över sin omgivning.

Nya människor eller husdjur i hushållet kan få katter att känna sig svartsjuka på två sätt: stress över att ha färre resurser eftersom nykomlingen kommer att ta dem ifrån dem, och osäkerhet över sin plats i hushållet och hur mycket uppmärksamhet de kommer att få jämfört med den nykomlingen.

De flesta katter har ett ”hemrevir”, och de kan vara kräsna om vem som beträder det. Om en annan katt (eller till och med en hund, ett främmande djur eller en gäst) invaderar detta område blir katten ofta stressad och kan attackera inkräktaren för att försöka driva bort honom eller henne och återupprätta sin trygghet.

Mot andra katter

Svartsjuka över närvaron av en annan katt är mycket vanligt. Alla katter har olika personligheter, och vissa blir osäkra och visar svartsjuka lättare än andra. Det är viktigt att du håller koll på din katt och observerar deras signaler och utlösande faktorer.

Du kan se aggression mellan katter när två katter är stressade över att behöva leva nära varandra. Aggression mellan katter kan förekomma mellan katter som inte känner varandra (t.ex. grannkatter) samt katter som bor tillsammans.

Det är särskilt viktigt att vara försiktig när du introducerar en ny katt i ditt hushåll. Aggressioner förvärras ofta av hormoner, så det kan hjälpa att låta sterilisera eller kastrera katterna. Kontakta din veterinär för att få tips om hur du på ett säkert sätt introducerar en ny katt.

Mot hundar

Många katter visar aggression och andra tecken på osäkerhet mot nya djur, och det gäller även hundar och valpar. Hundar kan vara särskilt svåra, eftersom de ofta flyttar in i huset och verkar helt enkelt ”ta över” när de utforskar huset, äter från kattens skål och tar ifrån den en del av din uppmärksamhet.

Det är inte ovanligt att en överdrivet nyfiken hund får ta emot några slag i ansiktet samt några vältajmade väsningar från en katt i samma hushåll.

Mot bebisar

I likhet med hundar som flyttar in i ett hushåll tenderar även bebisar att ställa om i en katts miljö. De gör oförklarliga ljud och producerar konstiga lukter (ur din katts synvinkel). Natten är inte längre en lugn tid för din katt att ströva runt i huset, och stressnivån i huset tenderar att stiga. Alla dessa exempel kan bidra till osäkerhet (och därmed en svartsjuk reaktion) hos många katter.

Hur vet du om en katt är svartsjuk?

Vissa katter är helt enkelt mer självsäkra och bekväma än andra katter. Katter som känner sig osäkra kan visa olika beteenden som kan tolkas som svartsjuka. Tecken på detta är bland annat aggression (som väsande, morrande eller till och med oprovocerade attacker) och stressbeteende (som att gömma sig eller kissa eller bajsa utanför kattlådan).

Vissa katter uppvisar till och med ett destruktivt beteende. Tecknen på osäkerhet varierar från katt till katt. Om du ser förändringar i din katts personlighet bör du tala med din veterinär. De kan hjälpa dig att hitta källan till stressen, oavsett om det är ett medicinskt problem, svartsjuka eller något annat.

Vilken är den mest svartsjuka kattrasen?

Svartsjuka och osäkerhet styrs i allmänhet av personligheten. Även om vissa kattraser är kända för att vara nervösare än andra betyder det inte nödvändigtvis att enskilda katter av den rasen kommer att vara aggressiva.

Kan man förhindra att katten blir svartsjuk?

Katter blir inte osäkra om de inte har en anledning att vara det, så det bästa sättet att stoppa svartsjukt beteende hos katter är att identifiera och eliminera den eller de bakomliggande orsakerna.

Ibland kan problemet vara ett annat djur eller en annan person i deras omgivning. Katter trivs i stabila, konsekventa miljöer där de har kontroll. Din katt kan behöva ha ett eget utrymme som inte kan inkräktas av ett nytt husdjur eller en ny person i hushållet.

Se till att du ger din katt mycket uppmärksamhet och tid med dig. Om den behöver anpassa sig till en större förändring i livet, låt den göra det i sin egen takt. Be din veterinär eller en djurbeteendevetare om hjälp om din katt inte anpassar sig bra.

error: Innehållet är skyddat
Search