Kan din katt ha rabies?

Rabies hos katter kan vara dödligt, och det är lagstadgat att vaccinera katter mot rabies. Upplys dig om tecken på infektion och om rabies kan spridas genom att en katt klöser dig.

Oavsett om du alltid undrar om din katt har planer på att styra världen, om den regelbundet följer efter leksaken du dinglar med eller om den överhuvudtaget inte bryr sig om aktiviteterna runt omkring dig, då känner du din katts humör och beteenden. Rabies hos katter kan snabbt förändra dessa välbekanta egenskaper.

Rabies är en virussjukdom som påverkar hjärnan och ryggmärgen hos däggdjur och som ibland leder till den skrämmande ”galna hunden”-aggressiviteten som beskrivs i böcker och filmer. Det är också en zoonotisk sjukdom, vilket innebär att vilda djur, katter och hundar kan överföra den till människor.

Rabiessmittade ”galna hundar” finns i stort sett inte längre i USA, tack vare obligatorisk vaccinering och färre herrelösa hundar. I dag är rabies hos katter sällsynt, men katter har gått om hundar som det vanligaste husdjuret som smittas.

Mer än 90 procent av rapporterna om rabies hos djur gäller vilda djur (fladdermöss, tvättbjörnar, skunkar, rävar osv.). Husdjur som kommer i kontakt med vilda djur eller herrelösa djur löper fortfarande risk att smittas.

Vaccination är viktigt och hjälper också till att skydda människor från en obehaglig rabiesbehandling, efter att ha blivit utsatta för smittan. Konsekvenserna av att ha blivit utsatt för rabies är obehagliga. Till exempel så bet en kattunge en kvinna som försökte ta hand om den i en stadspark inte långt från staden Windsor. Kattungen, dess syskon och dess mamma fångades in, avlivades och testade sedan positivt för rabies. Det krävdes därför att kvinnan och alla andra som kommit i kontakt med kattungen skulle behandlas mot rabies.

Om du är orolig för att din katt eller kattunge kan ha rabies eller kan få denna dödliga sjukdom, så kan du ta reda på tecknen på infektion, vilka vacciner som skyddar katter och exakt hur människor kan smittas av rabies från en infekterad katt.

Hur katter får rabies

Rabies smittar vanligtvis genom bett från ett infekterat djur. Den kan också överföras via saliv (om du får lite i munnen) eller genom ett öppet sår. Det är osannolikt att du får rabies genom att bli riven av en katt, men det är dock möjligt eftersom katter slickar sina tassar.

Eftersom vilda djur är de vanligaste bärarna av rabies, är huskatter som tillbringar en del av eller hela sin tid utomhus utsatta för den största risken. Men katter som bara vistas inomhus går inte helt säkra: fladdermöss, tvättbjörnar och andra vilda djur kan ta sig in i husen, och katter inomhus kan ge sig iväg ut. Det är viktigt (och det är lagstadgat på de flesta platser) att dina favoritkatter är ordentligt vaccinerade.

Ägarlösa eller vilda katter kan också fungera som bärare av rabiesviruset. Förespråkare för vilda katter och veterinärer diskuterar hur stort problemet egentligen är med ägarlösa katter när det gäller rabiesinfektioner.

Det är sällsynt att en katt smittas av rabies, men följderna är allvarliga för ovaccinerade katter. Det är därför som vaccinationer och påfyllnadsvaccinationer är obligatoriska enligt lag.

Tecken på rabies hos en katt

Rabies visar sig inte omedelbart. Inkubationstiden för rabies hos katter är lång, mellan ett par veckor och ett år. En katt som smittats av rabies kan bara ha några dagar kvar att leva när tecknen börjar visa sig. Det är därför viktigt att du håller koll på följande vanliga symtom hos en ovaccinerad katt.

Plötsliga beteendeförändringar

Uppför sig din katt annorlunda? Var uppmärksam på plötsliga beteendeförändringar, t.ex. aptitlöshet, tecken på rädsla eller nervositet, vokalisering, irritationer eller upphetsning.

Förändringar i umgängessättet

En tidigare vänlig katt kan bli tillbakadragen eller en tidigare reserverad katt kan bli förvånansvärt tillgiven.

”Galna hunden”-ilska

Ilskan hos en smittad hund, som har visats i böcker och filmer i flera år, kan också visa sig hos katter med rabies. Aggressiva katter kan klösa eller bita utan anledning. De kan förlora sin tidigare rädsla för människor. Inga tecken på rabies syns i kattens ögon, men pupillerna kan utvidgas om katten är upprörd.

Förlamning

I senare stadier av sjukdomen kan katten få kramper och förlora kontrollen över musklerna och förmågan att svälja. Slutligen kan kattens hals, käkar och lemmar bli förlamade, varefter döden inträffar.

Diagnos och behandling av rabies hos katter

Det viktigaste är att säkerheten kommer före diagnosen. Rabies är farligt för människor och dödligt för husdjur. Om du misstänker att din katt har blivit biten av ett vilt djur ska du ta på dig handskar innan du tar i katten och omedelbart ringa din veterinär.

Även om du skulle veta var det vilda djuret som bet din katt befinner sig, bör du inte försöka ta hand om eller infånga djuret, särskilt inte om det beter sig konstigt (aggressivt, kramper eller om det är ett nattdjur som är ute på dagen). Ring djurskyddsmyndigheten så fort du kan och låt dem ta hand om ärendet genom att förse dem med så mycket information som möjligt.

Det är svårt att diagnostisera rabies hos katter. Det enda sättet att testa rabies är tyvärr att analysera hjärnvävnad från ett avlidet djur. Veterinären kan eventuellt använda vävnad från det potentiellt infekterade djuret som anföll eller bet din katt.

Om din katt visar tecken på rabiessmitta och det andra djuret har infångats, så kommer veterinären eller de lokala myndigheterna förmodligen att kräva att det vilda djuret avlivas och att hjärnvävnaden undersöks av ett kvalificerat laboratorium.

Om testet är positivt och din katt inte är vaccinerad mot rabies rekommenderas det starkt att din katt också avlivas. Det finns inga behandlingar för att bota rabies hos en ovaccinerad katt. Om du vägrar att låta avliva din katt placeras den i strikt isolering, utan kontakt med människor eller djur, i minst fyra månader. Den kommer att vaccineras mot rabies innan den släpps ut, så länge inga tecken på rabies uppträder under karantänperioden.

Om testet på det smittade djuret är positivt och din katt har vaccinerats måste din katt få en påfyllnadsvaccination och du måste hålla den under noggrann uppsikt i 45 dagar.

Kom ihåg att ingen behandling kan bota rabies hos katter. När tecken väl uppträder är sjukdomen dödlig. Människor som bitits av ett djur som misstänks eller bekräftas ha rabies får sårvård, injektioner med rabiesantikroppar i såret och vaccindoser under flera veckor. Korrekt vård efter exponering säkerställer nästan alltid att människor överlever. Katter har dock inte samma tur.

Hur man förebygger rabies

Eftersom det inte finns något botemedel mot rabies hos katter är vaccination det viktigaste du kan göra för att skydda din katt. Innekatt eller utekatt, ung eller gammal – alla katter måste vaccineras mot rabies. Kattungar kan vaccineras redan vid 12 veckors ålder. På grund av skillnaderna mellan de olika märkena av rabiesvaccin för kattdjur som finns på marknaden kan din veterinär rekommendera ett eller flera olika vaccin.

Att välja rabiesvaccin för din katt

Det bästa sättet att skydda din katt från rabies är att hålla dess vacciner uppdaterade. Eftersom olika vacciner ges enligt olika scheman bör du se till att hitta det vaccinalternativ som passar dig och din katts livsstil och behov bäst. Tänk på följande när du väljer rabiesvaccin för din katt:

Tidpunkt för vaccinering

Vissa rabiesvacciner ges en gång om året. Andra vacciner ges som en påfyllnadsvaccination efter ett år, och sedan ytterligare vacciner vart tredje år. Lokala lagar, tillverkarens rekommendationer och din veterinärs råd är avgörande för vilket vaccin som är bäst för din katt.

Varaktighet för vaccin mot rabies

Om man använder det ettåriga vaccinet tillkommer en årlig avgift. Om man använder det treåriga vaccinet är den faktiska kostnaden per år densamma. Kattägaren gör denna investering i sin katt endast vart tredje år.

Möjliga biverkningar och effekt

Vissa äldre vacciner innehåller ämnen som kan öka din katts immunsvar mot vaccinet. Nyare vacciner innehåller inga sådana ämnen eftersom ett begränsat antal katter har drabbats av svullnad eller tillväxt (felint sarkom) på den plats där de har fått den äldre typen av vacciner.

Innekatter kan ha lägre risk för att smittas av rabies

Kattägare och veterinärer är kanske inte alla överens om huruvida tamkatter bör hållas inomhus, men det råder ingen tvekan om att katten kan skyddas från vilda eller herrelösa djur som bär på rabies genom att hålla den inomhus. Det är mycket säkrare för katter att leva inomhus än att vistas utomhus.

Bilar, parasiter och vilda rovdjur kan skada och döda sällskapskatter. Även om de kanske har det bättre inomhus, så måste kattägare skapa en stimulerande inomhusmiljö för sina katter. Det finns många sätt att hjälpa katter att få stimulans och frisk luft utan att utsättas för vilda djur och rabies som de kan bära med sig. Det finns t.ex. inhägnade utomhusutrymmen och till och med kattsele för promenader tillsammans.

Oavsett hur du och din katt bestämmer er för att utforska världen (eller soffan!) tillsammans, se till att din veterinär håller din katt uppdaterad på rabiesvaccinering. De kommer att kunna ge expertråd om hur du skyddar katten och kanske till och med ha några bra idéer om inomhusaktiviteter som gör den glad och frisk utan att riskera att få rabies i naturen.

error: Innehållet är skyddat
Sök