Hur du skyddar din katt mot hjärtmask

Förebyggande mediciner mot hjärtmask är något som alla katter behöver – även inomhuskatter.

Medicin mot hjärtmask är en viktig del av den förebyggande vården för alla katter, även de som lever inomhus. Hjärtmaskar är otäcka parasiter som sprids av myggor och kan orsaka allvarliga hälsoproblem hos katter.

Eftersom det är mycket lättare att skydda katter från hjärtmaskinfektion än att diagnostisera och behandla tillståndet, bör du samarbeta med din veterinär för att välja det bästa förebyggande läkemedlet mot hjärtmask för din katt.

Vad är hjärtmask?

Hjärtmaskar (även kallade Dirofilaria immitis) är parasiter som ser ut som kokt spaghetti och kan bli upp till 30 cm långa. När de infekterar ett djurs hjärta eller lungor orsakar de ett tillstånd som kallas hjärtmask.

Hur får katter hjärtmask?

Hjärtmaskar överförs till katter av myggor, som kan föra vidare små hjärtmaskar från infekterade hundar och andra djur. När en infekterad mygga biter en katt lämnar den maskarna på kattens hud. Maskarna kryper sedan in i det bettsår som myggan lämnat, tar sig in i kattens blodomlopp och hamnar så småningom i hjärtat eller i lungornas blodkärl, vilket leder till hjärtmask.

Hur påverkar hjärtmask katter?

Katter med hjärtmask har vanligtvis bara en till tre vuxna maskar (till skillnad från hundar som kan hysa hundratals maskar). Vissa katter med hjärtmask har inga maskar som överlever till vuxen ålder, men även små maskar kan orsaka allvarliga skador.

Det beror på att katter har speciella celler i lungorna som är mycket effektiva när det gäller att döda maskar. Även om detta delvis är bra, leder döden av dessa småmaskar också till stora skador på lungorna, vilket gör att drabbade katter uppvisar astmaliknande symtom (t.ex. hosta och väsande andning). Dessa symtom kallas gemensamt för HARD (heartworm associated respiratory disease).

Ett annat vanligt tecken på hjärtmask hos katter är kräkningar, och det tredje och hemskaste tecknet är plötslig död. Hos vissa katter kan en till fyra maskar överleva till vuxen ålder. Vanligtvis är det döden av dessa stora, vuxna hjärtmaskar som gör att katter dör plötsligt. Den döda vuxna masken bryts av, går in i blodomloppet och blockerar det, som vid stroke eller hjärtattack hos en människa.

Behöver min katt förebyggande medicin mot hjärtmask?

Förebyggande medicin mot hjärtmask rekommenderas för alla katter – även för inomhuskatter – hela året. Här är anledningen till detta:

  • Hjärtmask kan få allvarliga och till och med dödliga konsekvenser för katter.
  • Det är mycket svårt att diagnostisera och behandla hjärtmask hos katter.
  • Eftersom hjärtmask överförs via myggor riskerar både inomhus- och utomhuskatter att smittas eftersom myggor lätt kan ta sig inomhus. Katter som vistas utomhus löper större risk att smittas, men ungefär en av fyra katter som diagnostiseras med hjärtmask är ett sällskapsdjur som endast vistas inomhus.

Hur väljer jag hjärtmaskmedicin åt min katt?

Makrocykliska laktoner, den klass av läkemedel som används för att förebygga hjärtmask hos katter, kan ges oralt eller lokalt.

Många förebyggande läkemedel mot hjärtmask skyddar också mot andra parasiter som loppor, fästingar, öronkvalster, hak- och rundmaskar. Därför vill din veterinär troligen veta hur mycket tid din katt tillbringar utomhus innan de rekommenderar en viss produkt.

Oavsett om medicinen ges oralt eller lokalt måste du antingen köpa den från din veterinär eller få ett recept så att du kan skaffa den från ett husdjursapotek. Det finns för närvarande inga naturliga eller receptfria förebyggande medel mot hjärtmask som har visat sig vara säkra och effektiva, så du kan glömma att använda en örtlösning eller eterisk olja för att förhindra att din katt får en hjärtmaskinfektion.

Behöver min katt förebyggande medel mot hjärtmask varje månad?

Även om myggor anses vara ett säsongsbundet hot på många ställen behöver katter förebyggande medicin mot hjärtmask varje månad. Det är särskilt viktigt att vara konsekvent om din katts förebyggande medicinering även omfattar skydd mot andra parasiter, som loppor eller kvalster. Ställ in en månatlig påminnelse på din telefon eller gör en anteckning i din kalender så att du inte missar en dos och skyddet blir svagare.

Finns det några biverkningar?

Biverkningar av förebyggande läkemedel mot hjärtmask hos katter är sällsynta, men inte omöjliga. Om din katt är känslig för läkemedlet kan det orsaka kräkningar, diarré, slöhet eller brister i koordinationen. Om din katt får en allergisk reaktion kan du få se klåda, hudutslag, svullnad i ansiktet, kramper eller chock.

Om du ser något av dessa tecken hos din katt efter att ha gett den ett förebyggande medel mot hjärtmask (även om din katt har fått medicinen tio gånger tidigare utan problem), kontakta din veterinär så snart som möjligt. En annan möjlig biverkning av lokala behandlingar kan vara håravfall vid appliceringspunkten. Om du märker detta ska du meddela din veterinär så att de kan ändra din katts medicinering.

Kan min hund och katt använda samma medicin mot hjärtmask?

Även om förebyggande läkemedel mot hjärtmask för hund och katt innehåller samma substanser bör du inte ge din hund det som är avsett för din katt (eller vice versa). Den effektiva och säkra dosen för hundar är mycket annorlunda än för katter. Det finns till exempel förebyggande medel som kräver fyra gånger så mycket läkemedel per kilo kroppsvikt för katter jämfört med hundar, medan ett annat förebyggande medel endast kräver hälften så mycket läkemedel per kilo kroppsvikt för katter jämfört med hundar.

Samarbeta med din veterinär för att skydda din katt

Alla katter är olika, därför är det viktigt att du pratar med din veterinär när du väljer ett förebyggande medel mot hjärtmask. De hjälper dig att hitta det bästa för ditt unika husdjur. På samma sätt är alla förebyggande läkemedel olika, så du måste läsa och följa instruktionerna för det läkemedel du väljer, för att försäkra dig om att du administrerar det på rätt sätt och att din katt får det skydd den behöver.

Det är också viktigt att noga följa instruktionerna för din egen säkerhet, särskilt om din katt får lokal behandling, och produkten kan gnidas av eller spillas om du inte håller ett vakande öga på den före, under och efter att du administrerar den.

error: Innehållet är skyddat
Sök